Event calendar


Hallituksen kokous 13/2022

To 19.5.2022 17:00

Siili After Works feat. TiK

Pe 20.5.2022 16:00
Ilmo dl: 17.5.2022 16:00

Suursitsit / Grand Sitsit

La 28.5.2022 17:00
Do you want to organize an event? Check out the guide in the Freshers' wiki!

Ylimääräinen yhdistyksen kokous (12/2021) // Extra general assembly (12/2021)

Date: To 9.12.2021
Time 16:00
Location: Kokoushuone, Christina Regina, Leppäsuonkatu 11
Type: Kokous
Registration period: 2.12.2021 10:35 - 9.12.2021 15:30
Registration can be cancelled: 2.12.2021 10:35 - 9.12.2021 15:30
Responsible person: Markus Holopainen
--- IN ENGLISH BELOW ---

Hei kaikille!

Viime viikon syyskokouksessa suoritettiin osa virkailijavalinnoista TKO-älyn sääntöjen vastaisesti. Tästä syystä hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen, jossa kiistanalaiset tulokset mitätöidään ja vaalit järjestetään uudelleen. Uusintavaaleissa ehdokasasettelu on auki kaikille kriteerit täyttäville jäsenille. Mitätöitäviä valintoja ovat ainakin pj-, sihteeri- ja jäsenvastaavavalinnat.

Kokous järjestetään torstaina 9.12. klo 16.00 alkaen Christina Reginan kokoushuoneessa, osoitteessa Leppäsuonkatu 11.

Kokouksessa 25/2021 hallitus on päättänyt, että tilaisuuteen sallitaan osallistuminen etäyhteyksin, että ennakkoilmoittautumista vaaditaan ja että äänestyksissä on mahdollista käyttää asiamiestä. Etäosallistumista suositellaan kaikille, joille moinen on vaihtoehto, tilan rajallisen kapasiteetin takia.

Esityslista: https://drive.google.com/file/d/1ftRg3mR3l5ivKqL-YX9BFia27dwFbldF/view?usp=sharing

yt,
Markus Holopainen
Puheenjohtaja
TKO-äly ry

---------

Hi everybody!

Some of the elections during last week's autumn meeting were conducted using incorrect methods. Due to this the board has decided to summon an extra general assembly, where the election results in question are overruled and new elections are held. In the new elections all members who meet the electability criteria have a chance to apply. Positions for which re-elections must be held are the chair of the board, secretary and member coordinator.

The meeting will be held on Thursday December 9th at 4:00 pm in the meeting room of Christina Regina, Leppäsuonkatu 11.

In the meeting 25/2021 the board has ruled that remote participation will be allowed, registration for the event is mandatory and voting via delegate is allowed. Remote participation is encouraged, if possible, due to the lacking capacity of the meeting room.

Agenda: https://drive.google.com/file/d/1ftRg3mR3l5ivKqL-YX9BFia27dwFbldF/view?usp=sharing

br,
Markus Holopainen
Chair of the Board
TKO-äly ry

TKO-älyn järjestämissä tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteet löydät täältä. TKO-älyn häirintäyhdyshenkilöihin voit ottaa yhteyttä tämän lomakkeen kautta. Yleistä palautetta TKO-älyn tapahtumista ja toiminnasta voit lähettää täältä.

Events held by TKO-äly follow the principles for a safer space. The principles can be found here. You can also contact TKO-äly's harrasment contact persons via this form. General feedback on TKO-äly and its events can be sent here.

Direct link of the event: https://tko-aly.fi/event/1895

Registrations: 53

Registration for the event is not currently open.