Event calendar

Do you want to organize an event? Check out the guide in the Freshers' wiki!

TKO-älyn opintoiltama / TKO-äly's study soirée

Date: Pe 20.5.2022
Time 15:00
Location: Exactum B222
Type: Opintoiltama
Responsible person: Niclas Forsman
[In English below]

Lämpimästi tervetuloa TKO-älyn opintoiltamaan kaikille kiinnostuneille! Tapahtumassa käydään läpi TKO-älyn opintokyselyn ( https://forms.gle/AL2AT2V9hPD2N7QH9 ) tuloksia, sekä keskustellaan niistä tiedekunnan johtoryhmien sekä tiedekuntaneuvoston edustajien kanssa.

Ohjelma:
1. Tervehdys
2. Palaute kandiopinnoista ja keskustelua
3. Palaute datatieteen ja tietojenkäsittelytieteen maisteriopinnoista ja keskustelua
4. Palaute etäopiskelusta sekä vapaamuotoinen palaute ja keskustelua
5. Vuoden luennoitsijan palkitseminen

Tilaisuus järjestetään kokonaan englanninksi ja siihen voi osallistua paikan päällä Exactumin huoneessa B222 tai etänä Zoomissa ( https://helsinki.zoom.us/j/64992779259 kokouksen ID 649 9277 9259). Tilaisuus myös nauhoitetaan, mikäli Zoom on suopealla tuulella.

Mitä: Opintokyselyiden vastausten perkaamista ja keskustelua
Milloin: 20.5.2022 klo 15-17
Missä: B222 Exactum tai Zoom https://helsinki.zoom.us/j/64992779259
Kieli: Englanti

-

A warm welcome to TKO-äly’s study soirée to everyone! In the soirée we’ll go trough the results from TKO-äly’s study survey ( https://forms.gle/AL2AT2V9hPD2N7QH9 ) and discuss them with representatives from the steering groups and the faculty council.

Agenda:
1. Opening remarks
2. Feedback about the Bachelor’s Programme and discussion
3. Feedback about the Data Science and Computer Science Master’s Programmes and discussion
4. Feedback on remote learning, other feedback and discussion
5. Award given to the best lecturer of the academic year

The soirée is held completely in English and you can participate in person in Exactum room B222 or on Zoom ( https://helsinki.zoom.us/j/64992779259 Meeting ID 649 9277 9259 ). The event will also be recorded, as long as Zoom co-operates.

What: Going trough answers to the study surveys and discussion
When: 20th May 2022 at 3-5 pm
Where: B222 Exactum or on Zoom https://helsinki.zoom.us/j/64992779259
Language: English

You can’t register to the event via the event calendar.


TKO-älyn järjestämissä tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteet löydät täältä. TKO-älyn häirintäyhdyshenkilöihin voit ottaa yhteyttä tämän lomakkeen kautta. Yleistä palautetta TKO-älyn tapahtumista ja toiminnasta voit lähettää täältä.

Events held by TKO-äly follow the principles for a safer space. The principles can be found here. You can also contact TKO-äly's harrasment contact persons via this form. General feedback on TKO-äly and its events can be sent here.

Direct link of the event: https://tko-aly.fi/event/1958

Registration for the event is not currently open.