Tapahtumakalenteri


Limes x TKO-äly x Matrix Pre-Vappusauna

2024-04-15 17:00:00
Ilmo dl: 2024-04-15 17:00:00

Casual night: Pre-Wappu

2024-04-15 18:00:00

Tutustu tulevaisuuteesi

2024-04-16 16:15:00
Ilmoittautuminen päättynyt
Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Excursion: Visma

2024-04-17 13:00:00
Ilmoittautuminen päättynyt

Board Game Weekly

2024-04-18 18:00:00

WAPPUBILEET / WAPPU PARTY (TKO-äly sign up)

2024-04-21 18:00:00
Ilmo dl: 2024-04-19 12:00:00

WAPPUBILEET / WAPPU PARTY (Other organizations sign up)

2024-04-21 18:00:00
Ilmo dl: 2024-04-19 12:00:00

TiK x TKO-äly PreWappu-cruise

2024-04-22 13:00:00

Vappu-HopLop 2024

2024-04-23 19:00:00
Biosfääri, Condus, Matlu

KJYV 2024

2024-04-24 16:00:00
Matlu

Board Game Weekly

2024-04-25 18:00:00

Vappusitsit (TKO-älyn ilmo)

2024-04-29 17:30:00

Vappusitsit (Kumpulan ilmo)

2024-04-29 17:30:00

Vappureha

2024-04-30 22:00:00
Matlu, Biosfääri, Limes

Board Game Weekly

2024-05-02 18:00:00

Board Game Weekly

2024-05-09 18:00:00

Board Game Weekly

2024-05-16 18:00:00
Haluatko sinä järjestää tapahtuman? Katso ohjeet täältä!

TKO-äly ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2024 // TKO-äly ry's statutory spring meeting 2024

Päivämäärä: 09.04.2024
Aika 16:30:00
Paikka: CK112 (Exactum, Pietari Kalmin katu 5)
Tyyppi:
Vastuuhenkilö: Sanna Hanén
--- IN ENGLISH BELOW ---

Tervetuloa TKO-äly ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 9.4.2024 klo 16.30. Kokous järjestetään Exactumissa auditoriossa CK112 https://members.tko-aly.fi/img/floorplan/CK112.png, joka sijaitsee Gurulaa vastapäätä. Kokoukseen voi liittyä myös Zoomin välityksellä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa käsitellään vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2023 hallitukselle. Kevätkokous päättää myös jäsenkauden 1.8.2024-31.7.2025 jäsenmaksuista.

Kokouksessa käsitellään myös TKO-älyn uusi yhdenvertaisuussuunnitelma, turvallisemman tilan periaatteet, päivityksiä tietosuojaselosteisiin ja sijoitustoiminnan aloittamista. Hallitus antaa lisäksi vastauksensa syyskokoukselta saatuihin ponsiin. Kevätkokous toimii ensimmäisenä yhdistyksen kokouksena, jossa äänestetään uudesta äänestys- ja vaalijärjestyksestä sääntömuutoksen tavoin.

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan puheoikeudella. Varsinaiset jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon äänioikeudellaan. Tarkasta jäsenstatuksesi hyvissä ajoin ennen kokousta. Pyynnöt väärän jäsentyypin korjaamiseksi tulee esittää jäsenvastaava Lassi Koistiselle (jasenvastaava (at) tko-aly.fi) viimeistään sunnuntaina 7.4.

Varsinainen jäsen voi valtuuttaa toisen henkilön toimimaan asiamiehenään ja käyttämään äänioikeutta puolestaan. Sama asiamies voi edustaa itsensä lisäksi enintään yhtä jäsentä. Valtakirjan asiamiesedustuksesta voi joko toimittaa Sanna Hanénille (pj (at) tko-aly.fi) ennen kokousta, tai asiamies voi antaa sen kokousvirkailijoille kokoukseen saapuessaan. Valtakirjamalli löytyy kokouskutsun liitteistä.

Kokoukseen on mahdollista osallistua Zoomin välityksellä. Käytä Zoomissa näyttönimenä koko nimeäsi. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi tarvittaessa videoyhteyden välityksellä, esimerkiksi opiskelijakortilla.

Kokouksessa läsnä olevien nimet kirjataan viralliseen pöytäkirjaan. TKO-älyn arkistossa julkaistavasta epävirallisesta pöytäkirjaotteesta nimi voidaan pyynnöstä poistaa.

Kokouksen esityslista löytyy täältä https://drive.google.com/file/d/1x1YxuaaSE6NDGVFGty1NuqeSePJ9Z2qw/view?usp=sharing
Kokouskutsun muut liitteet löytyvät täältä (liitteissä on käytetty värikoodausta, eli muutokset on merkitty yhdenvertaisuussuunnitelmassa ja turvallisemman tilan periaatteissa keltaisella sekä tietosuojaseloisteissa ja äänestys- ja vaalijärjestyksessä punaisella ja sinisellä seuraavasti: punaisella muokkaukset ja sinisellä lisäykset) https://drive.google.com/drive/folders/1fECDox4jm9wC_FuI0PigZDyLLA1FneFE?usp=sharing
Linkki Zoom kokoukseen
https://helsinki.zoom.us/j/65347751475

Ystävällisin terveisin
Sanna Hanén
hallituksen puheenjohtaja
TKO-äly ry
--- IN ENGLISH ---

Welcome to the TKO-äly ry's statutory spring meeting on Tuesday 9 April 2024 at 16:30. The meeting will take place in the Exactum auditorium CK112 https://members.ko-aly.fi/img/floorplan/CK112png, which is located opposite Gurula. You can also join the meeting through Zoom.

In accordance with the rules of the association, the meeting will discuss the annual report and financial statements for 2023 fand decide on releasing the board of 2023 of responsibility. The spring meeting will also decide on the membership fees for the membership period 1.8.2024-31.7.2025.

In addition, the meeting will discuss the new equality plan, safer space principles, data privacy statements and investment planning. The board will also give its answers to the resolutions given by the fall meeting. The meeting will vote on the new voting and election order similarly as when changing the organisation’s rules.

All members are welcome to participate with the right to speak. Full members may participate in the decision-making process with their right to vote. Check your membership status well in advance of the meeting. Requests for correction of the wrong type of membership should be submitted to Lassi Koistinen (jasenvastaava (at) tko-aly.fi) by Sunday 7 April at the latest.

A full member may authorise another person to act as a representative and exercise the right to vote on their behalf. The same representative may represent no more than one member in addition to themself. A letter of attorney can either be submitted to Sanna Hanén (pj (at) tko-aly.fi) before the meeting or given by the representative to the meeting officials on arrival. The letter of attorney template can be found in the appendices to the invitation to the meeting.

It is possible to attend the meeting through Zoom. In Zoom, use your full name as a screen name. Be prepared to prove your identity through video contact, for example with a student card.

Names of the participants will be listed in the official minutes of the meeting. If a participant wishes so, their name can be removed from the unofficial version, which is published in TKO-äly's online archive.

The agenda for the meeting can be found here https://drive.google.com/file/d/1lwRM1EEad_UkRYdZchiT4tM0gGODOAel/view?usp=sharing (unofficial translation)
The other appendices to the invitation to the meeting can be found here (changes are color coded; yellow in equality plan and safer space principles, red/blue in data privacy statements and voting and election order so that red marks changes and blue additions) https://drive.google.com/drive/folders/1fECDox4jm9wC_FuI0PigZDyLLA1FneFE?usp=sharing
Link for Zoom meeting
https://helsinki.zoom.us/j/65347751475

Best regards,
Sanna Hanén
Chair of the board
TKO-äly ry

Tapahtumaan ei voi ilmoittautua tapahtumakalenterin kautta.


TKO-älyn järjestämissä tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteet löydät täältä. TKO-älyn häirintäyhdyshenkilöihin voit ottaa yhteyttä tämän lomakkeen kautta. Yleistä palautetta TKO-älyn tapahtumista ja toiminnasta voit lähettää täältä.

Events held by TKO-äly follow the principles for a safer space. The principles can be found here. You can also contact TKO-äly's harrasment contact persons via this form. General feedback on TKO-äly and its events can be sent here.

Tapahtuman suora linkki on: https://tko-aly.fi/event/2404